عضویت در مرجـع برق

راهنمای عضویت در پرتال تخصصی مرجـع برق

عضویت در ۲ سایت تخصصی ( صنعت برق و مرجـع برق )

روش عضویت :

۱ – تکمیل نمودن مدارک و ارسال آن از طریق تلگرام .

مدارک ارسالی از طریق تلگرام شامل :

۱ – ارسال درخواست ( فروشگاه / شرکت ) ترجیحا با مهر . ( تصویر ارسالی واضح و خوانا باشد ) . ذکر نام فرد متقضی درخواست الزامی است .( موارد ذکر شده به دلیل جلوگیری سوء استفاده دیگران از نام فروشگاه عضو شونده است . )

۲ – ارسال رزومه و نوع فعالیت ، اطلاعات تماس ، آدرس ، سایت ، ایمیل ، لوگو ، سر فصل محصولات مربوط به زمینه کاری ، عکسی از تبلیغات خود به صورت افقی . ( برای آگاهی بیشتر ، یکی از صفحات ساخته شده در صفحه اصلی پرتال را مشاهده نمائید . )

۳ – در صورت داشتن نمایندگی ، ذکر آن در درخواست و در صورت امکان ارسال عکس نمایندگی از طریق تلگرام .

۴ – در صورت اعلام مرکزیت فروش ، ذکر آن در درخواست .

۵ –  تعیین مجموعه و زیر مجموعه مربوط به نوع فعالیت . ( در بخش راهنمای پرتال توضیح داده شده است ) .

۶ – پس از انجام مراحل و ساخت پرتال درخواستی از سوی فروشگاه یا شرکت ، رمز و نامک پرتال ساخته شده به مدیریت یا فرد معرفی شده از سوی آن ارسال میشود تا در صورت نیاز یا هر نوع اشکال اولیه ، موارد مورد نیازشان را در پرتال اضافه و یا تصحیح نمایند .

تذکر ۱ : اعضایی که با نام مرکزیت معرفی میشوند فقط و فقط باید در همان حیطه کاری فعالیت داشته باشند .

تذکر ۲ : لازم به ذکر است اعلام مرکزیت فروش در حال حاضر فقط برای کسبه حاضر در بازار تهران قابل اجرا بوده و برای سایر استانها فقط برای نمایندگان قابل اجرا می باشد . در صورت امکان ، اعلام مرکزیت فروش برای سایر استانها نیز متعاقبـأ اعلام خواهد شد .

تذکر ۳ : لازم به ذکر است پس از انجام درخواست فروشگاه یا شرکت برای حضور در پرتال تخصصی صنعت برق ، عضو شونده موظف است در صورت تغییر نمایندگی , مرکزیت فروش و نوع فعالیت ، صنعت برق را از آن مطلع نمایند ، درغیر این صورت و نیز در صورت  تخلف ، خود فرد خاطی پاسخگوی آن خواهد بود .

 

 

                                                                    مرجـع بـرق

 

عضویت در صنعت برقعضویت در صنعت برق

صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور

مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور

عضویت در صنعت برقعضویت در صنعت برق

صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور

مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور