ارتبـاط  و همکاری با پـرتال جـامع مرجـع بـرق

 


     پاسخگویی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۷


تماس از طریق تلگرام برای عضویت و تبلیغات در مرجـع برق :                                 


تماس از طریق تلگرام با بخش پشتیبانی مرجـع برق :                                                              …………………………..     


تماس با مدیریت و ارائه پیشنهادات :                                                                                                                                                   


تماس با روابط عمومی :                                                                                                                            ۶۴۸۹۴۱۴ – ۰۹۳۵        


مشـاور حقوقـی : جناب آقای ایمانی وکیل پایه یک و عضو هیئت علمی دانشگاه


ایمیل  :  info[at]marjaeBargh[dot]com                                                                                                                                     

صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور

 مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور

صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور – صنعت برق کشور

 مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور – مرجع برق کشور

مرجع برق